• Homepage>>Bank Info

  Company Bank Information

  BENEFICIARY`S BANK:    Industrial and Commercial Bank of China , Zhejiang provincial Branch.
  BANK ADDRESS: No.150 Zhonghezhong Road , Hangzhou city, 310009 P.R.China
  SWIFT BIC: ICBKCNBJZJP
  ACCOUNT NAME:  Zhejiang GangDu Electronic Co.,Ltd
  ACCOUNT NO. 1209 2100 0914 0031 583